La Daju

La Daju

Wara-wara rua-n dou madaju. Nggahi kai ina-n:
“Lao ja-ra ngupa ra dei ru’u ngaha ro nono ndai!”
“Taho mpara lao te’e-ku tamba,” cambe kai ba La Daju.
Ede-ra ndawi kai-na tamba, wa’u-ra cumpu ndawi-na tamba ede, lao kai-na te’e ese doro. Wa’u-ra te’e-na ai mambia, ai masidi na-lao-ra tio tamba-na ede. Ntika na-eda mpara janga peo, na-wa’u-ra bird tamba-na ede. Nggahi kai La Daju:
“Au mai lu’u-na di tamba nahu binata ake. Lao losa mena!”
Ede-ra hengga kai-na ncai tamba-na ede. Losa ngemo mena kai janga peo ede. Ede-ra cafi kanira kai ta’i-na di ade tamba ede, ede mpara dula-na di uma-na.

“Be-si uta ra-wa’a-mu, Daju-e?” Sodi kai ba ina-na.
“Wati wara-na uta ina-e, janga peo mpa, na-bini sara’a-ku tamba nahu aka-n de,” cambe kai ba La Daju.
“Bakai-ku janga peo ede?” Sodi kai ba ina-na.
“Ku-wa’u-ra baka kalosa mena,” cambe kai ba La Daju.
“E tongge randa-e, ba bau ne’e lao hori kai-m peo ede mancewi taho, sa-kura-kura-na co’i-na sa-bua sa-suku ro warua,” nggahi kai ba ina-n.
“Nahu wati bade-ku nggali co’i-na peo ede, ede-ra i’a ro kaporo kai lamada, nggara na-lu’u wali sara’a nai-s, ku-lembaku sa-mena-mena-na mawara ede,” cambe kai La Daju.
Ntika, bala ai sidi, na-lao wali-ra di tamba-na, ntika na~ eda-du maju na-wa’u-ra bini sampake di ade tamba-na.
“Au mai lu’u mena-m nggomi doho di ade tamba nahu, janga peo mataho, nggahi ba ina-ku, losa mena nggomi doho,” nggahi kai ba La Daju.
Ede-ra hengga wea kai ncai-na, ede-ra losa kai maju ede, ede-ra La Daju lao dula-n di uma-na. Sodi kai ba ina-na:
“Be-si peo ra-wa’a-mu, Daju-e?”
“Wati wara-na peo, maju mpa mamboto aka-n de,” cambe kai ba La Daju.
“Ede, bakai-ku maju ede?” Sodi kai ba ina-n.
“Ku-wa’u-ra hori mena, nggahi ba ita ina, peo mataho,” cambe kai ba La Daju.
Ede-ra kaporo kai ba ina-n ba supu da weha-na maju. Nggahi kai La Daju:
“Ede-ra kaporo ina-e. Nggara na-lu’u wali sara’a nai-sa, ku-wa’a mena-ku ba nahu.”
Ntika, bala ai sidi, na-lao wali-ra di tamba-na. Na-eda mpa sa-bua Longga makidi di ade wudi tamba-n, dese-na ese woha ai. Nggahi kai ba La Daju:
“Ai binata, au rawi-mu lu’u di tamba nahu. Maju mataho nggahi ba ina-ku. Kapo ma ai ake ku-sanggapi wea-ku edi to’i-m ake, ne’e wa’a wea-ku ina-ku.”
“Ai Daju-e, ai-na kancoki-mu nahu, nahu ma-ufa nggomi kai sampari malabo jalitu,” cambe kai ba Longga.
“Au one-na sampari ede ro au one-na jalitu ede?” Sodi kai ba La Daju.
“Indo kapo one-na ba sampari ede, nggara turu kai-sa dou, na-made lalo mpa, nggara ne’e sara kamori wali, kabe kai-ku tajo-na ede. Indo kapo one-na jalitu, nggara ta-ufi sara, na-ringa sara ba dou, mambaju ro matunti ro au-au mpara karawi-na, na-wi’i-ku rawi-na ede, na-tu’u mpa’a lenggo,” cambe kai ba Longga.
Nggahi kai ba La Daju:
“Nggara na-ndede-s, ca-arapudu sampari malabo jalitu ede!”
Ede-ra mbei-kai ba Longga ede sampari malabo jalitu. Ede-ra hori kai-n Longga ede ba La Daju. Wa’u ba ede La Daju na-dula ja-ra di uma-na.
Raka-du di woha ncai, ntika na-eda mpara ompu mafati rui rangga. Ede-ra ufi kai-na jalitu ba La Daju. Na-ringa ba ompu eli jalitu ede, ede mpara tu’u maka kai ompu ede labo rebo-n mpa. Na-wa’u-du pule sara’a rui rangga aka-n de maka ro mpa’a kai ba ompu. Wati-du bae-bae-na ruku ro rawi ompu ede ba lalai ade-na maringa eli jalitu.
Ntika na-eda mpara ba La Daju rawi ompu ede, wati-na iu-na weki-na hina ba rui rangga, na-wa’u lelo sara’a edi ro sarumbu-na, wati iu-na ba ompu, na-naha-naha seke mpara mpa’a-na. Ede-ra dengga kai ba La Daju ma-ufi j alitu.
Ntika, na-wa’u mpudu dengga eli jalitu, ompu aka-n de, wati-du wa’u-na doho. Ede mpara maru sarenga-na di wawo rui mamboto ede. La Daju dula-r di uma-na. Ompu aka-n de wati-du wa’u-na kone kiri weki saraka mbia ai.
Ede-ra nggahi kai wei-na ba ompu:
“E dambe, lao tio ja-pu ama-mu maralao fati rui, ba bau wati ntene kai-pu mai-na saraka mbia ai ake, kapo de lao tio-pu!”
Ede-ra lao kai ana doho-n aka sera lao fati kai rui ba ama-n. Ntika na-eda-ku ama-na ede wunga maru sarenga-na ese wawo rui.
“Ai ama-e, ba bau-si nggomi, mu-pili loko-mu-ro?” Sodi kai ba ana doho-na.
Nggahi kai ba ama-na:
“Wati pili loko nahu. Wara La Daju ma-ufi jalitu aka-n de, ede-ra tu’u rebo kai nahu. Wati romo iu-ku hina ba rui rangga sarumbu-ku. Wa’u mpudu dengga ufi-na, wati-du wa’u-ku nahu makiri weki, ede-ra ne’e maru kai-ku ese wawo rui ake.”
Ede-ra kalei kai ba ana doho-na ede, lao wa’a lalo-ku aka uma Ruma Sangaji. Labo nuntu mena kai sa-mena-na ra-rawi La Daju. Ede-ra kaporo kai Ruma-t Sangaji labo La Daju:
“Lao ou-pu binata ede! Bune-ku pahu-na ndai kaneoki kai-na dou matua ake, kapo ede lao ou.”
Nggahi kai ba ompu:
“Kangampu mboto-mboto Ruma-e, lao ou-ta La Daju. Nggara na-mai sara La Daju, na-ufi wali-ku jalitu-n.”
“Wati disa-na ufi di tando nahu,” cambe kai ba Ruma-t Sangaji.
Nggahi kai ba ompu:
“Nggara ta-mpabua-sa ou, ta-leto pete wa’u-pu lamada diri’i wohaake!”
Ede-ra lao ou kai La Daju. Mai kai La Daju di tando Ruma-t. Nggahi kai Ruma-t:
“Bune-ku-si ne’e kaneoki kai-mu ompu ake nggomi
Mpama Mbojo
Daju-e? Na-wa’u-du winte-winte mena sarumbu-n ake.”
“Wati wara lamada ma-ra-kancoki ompu. Lamada ku-ufi ndai-ndai-ku jalitu ake, ndake-ku ra-ufi ba lamada,” cambe kai La ba Daju.
Ede mpara ufi-na ba La Daju. Ede-ra ringa kai ba Ruma-t ro sa-mena-na dou madoho ede. Na-cua-cua tu’u rebo mena mpa. Ndai Ruma-t maseke poda rebo. Kone ompu ra-diki pete aka-n ede na-ne’e-ku bisa ai ra-diki kai sarumbu-n ede, na-rebo mpa ruku dompo-dompo sarumbu-na. Eda ndede ba La Daju, ede mpara lao rai-na di uma-na, na-ne’e-ra cili weki ese pamoka-na.
Ntika, na-wa’u mpudu dengga jalitu, na-cua-cua iu mena mpada di weki-na. La Daju wati-du wara-na. Nggahi kai ba Ruma-ta:
“Lao hade wea-pu La Daju!”
Ede-ra lao kai dou masabune-bune mboto lao di uma La Daju.
Ntika na-eda mpara ba La Daju mai dou mamboto malabo daha mena, ede-ra doho ao kai ba La Daju watu ese tantonga pamoka-na. Ede-ra wonto kai-na sampari, turu sa-bua-bua kai ba La Daju. Ede-ra cua made repa kai-na dou mamboto ede. Ndadi wara sa-bua ro dua-n da hina ba turu, ede malao rai ngge’e ada wali labo Ruma-t ro nggahi-na:
“Na-wa’u-ra made mena dou maralao, ntika-ntika na-mbo’o mpa di sarei La Daju.”
Ede-ra kananu kai ade Ruma-t Sangaji. Wara pala bisa-r guna-na La Daju ake. Labo nggahi Ruma-t:
“Lao wa’a wea-pu peda sangaji kai nahu ake, tanda-na wati-du ndai hade, nde pala kau-pu kamori mena dou maramade ncau ede!”
Ede-ra lao kai dou malao wa’a peda sangaji kai. Eda kai ba La Daju, ede mpara londo ao kai-n ba La Daju ro sodi-na:
“Au habar wa’a kai-mu peda sangaji kai ede?”
“Wati-du ne’e hade nggomi, na-kangampu wea-du ra-ncara-mu, nde pala kamori mena wa’u-pu dou maramade ake,” cambe kai ba dou ede.
“Taho mpa”, nggahi kai ba La Daju.
Ede-ra kabe sa-bua-bua kai tajo sampari-na, ede-ra tu’u mena kai dou maramade aka-n de, na-wa’u-ra mori mena. Ede-ra lao kai La Daju ngge’e ada di Ruma Sangaji, malao raho kangampu ro na-suju ro nemba hawo ra ninu Ruma-t. Ede-ra kandadi kai ba Ruma-t Ruma-t Bicara La Daju ede. Ede mpara cumpu-na.
(Karya J.C.G. Jonker dalam Buku : Mpama Mbojo)

Iklan
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: