Wa’i Malabo Dou Mpanga

Wa’i Malabo Dou Mpanga


Wara-wara rua-n wara sa-bua wa’i malabo ompu mangge’e di ade nggaro-na. Makento mpara ba ede, na-supu-ra ompu. Sabune ntoi supu-na, ede-ra made-n.
Makento mpara ba ede, wati-du loa-na kacihi ba wa’i ede. Na’ne’e-ku lao umbu wati wa’u-n ngari rade-n, na-ne’e-ku paki wati wa’u-na hanta ro randa, ede-ra ngupa kai-na kacihi. Pala wara ja sa-bua peti na’e di salaja wa’i ede, ede-ra tau kai-na di ade peti ede ompu, ede-ra kunci ro ropo-ropo kai-na. Ampo na-nangi ro nggahi di ade nangi-n ede:
“Ai ompu-e, ai ake bune-si wi’i kai-mu nahu labo ntau ra wara mamboto di ade peti na’e ake!”
Ede mpa ndai wua nggahi-na di ade nangi-na ede, saraka boha ai nangi-na.
Makento mpara ba ede, wara dou mampanga upa-n malampa. Ntika na-ringa-ku nangi wa’i ede ba supu wa’u-ra-made ompu ro mboto ntau ra wara ra-wi’i-na di ade peti na’e. Ede-ra kade’e kai nangi wa’i ede ba dou mpanga, mandinga labo cua-cua lu’u mena-na ade lewi ede. Raka-pu di katere butu uma wa’i ede, na-cua kamidi mena-ku weki-na labo nggahi lalose-na. Na-nggahi-ku:
“Ai-na nggahi na’e-na’e, moda ai-na ringa ba wa’i ake. Pea na-wa’u sara maru wa’i, ampo ta-ne’e-ku weha wea peti-na.”

Ndadi ba wa’i na-ringa-ku nggahi lalose dou awa kompe uma-n ede. Ndadi na-coro-coro kamaru-du weki-na, na-kagoro-ra eli nawa-na. Ndadi ba dou mpanga na-ringa-du eli kagoro nawa wa’i ede, ede-ra rece kai-na iwa doho-n:
“Mai-ra ta-ne’e-ka di uma wa’i!”
Ede-ra cua ne’e mena kai-na. Wa’u mpara ese uma, ede-ra lao daro rero-na. Ntika na-hina daro mpudu peti na’e aka-n ede. Ndadi na-nggahi-ra dou mpanga ede:
“Ake-ku ngau-na peti isi ntau ra wara wa’i ede, na-tani malai-ku iu-ku ake.”
Ede-ra cua hanta kalondo kai-na awa dana. Wa’u mpara awa dana peti ede, na-cua-cua mafaka-ra:
“Ndake-ku ndai rawi-ta, ta-cengga upa taho-ku. Ai-na wara makura ro mancewi di sa-bua-bua dou-ta!”
“Poda ipi lalo nggahi ndai-mu ede kaman. Mai ka ndede-na sama mena mpa maki ra hompa-ta. Mai ake taho-ra ta-hanta-ku peti ake!” Cambe kai ba iwa doho-n,
Ede-ra cua hanta kai-n. Nde pala peti ede, na-wa’u-ra wara mantara-ntodo. Ede-ra wa’a kai-na dou mpanga doho ede. Nde pala wara sa-bua dou mpanga ede, na-ipi poda-ku na’e ne’e-n. Ndadi na-kananu-ku ba ade-na:
“Taho mpara ro’o mpanga wa’u-ku ntau ake.”
Ede-ra kalu’u kai-na rima-na di ade karombo peti ede. Ntika na-hina-ra daro edi ompu ede. Ede-ra nggahi kai-na:
“He dou ake!”
“Nggara dou-sa, ta-rai kada!” Cambe kai ba iwa doho-
na.
Ede-ra rai wa’a kai-na peti ede. Nggahi kai ba lenga-na marahina daro-na aka-n de:
“He, dou poda ake!”
“Nggara dou poda-si, ta-rai kada!” Cambe kai ba iwa-na. Ede-ra cua rai mena wali kai-na. Ntika na-nggahi wa’a ba madaro-na ede:
“Dou ade peti ake!”
Ringa ba iwa-na, ede-ra cua toho kai-na peti ede. Ntika na-hengga-ku, na-eda-du timba ompu mawa’u-ra made sarenga di ade peti ede. Ede-ra nggahi kai-na:
“Ai cilaka, woja-r samba-n poda wa’i ede, na-nggahi-ku ntau wara-na di ade peti ake. Pala-si timba rahi-na kau-na kalei ita doho ake. Kapo ede mai ta-lao-ku hade.”
Ede-ra cua lampa mena kai-na, lao dei wa’i ede, raka mpudu uma wa’i. Nggahi kai dou mpanga ede:
“E cilaka tua-e, mu-wa’u-du kampula-mpula nami doho ake. Mu-nggahi-ku mboto ntau ro wara-m di ade peti, pala timba rahi-mu di ade peti ede. Mai ake ku-hade-ku ba nami!”
“Ai ana doho, kangampu mboto-mboto hade-mu nahu, indo au ja one-na. Mai ake taho-pu lao-mu landa nahu ake, sa-mpuru kombi dua mpuru kombi, wara-ka ndai cengga doho. Naha-naha-na wara kudu ndai lao timba doho kai-mu,” cambe kai ba wa’i.
Ringa ba dou mpanga nggahi wa’i ede, na-poda ja ba kananu-na. Ede-ra rece kai-na wa’i ede, lao kai-na landa. Raka mpudu di uma pa, nggahi kai ba wa’i ede:
“E ana doho-e, ngena mpa ari lawa ake. Ndai-ku mpa ndai malao landa weki-ku, ku-wa’u sara tarima masa, ku-mai mbei mpa ndai doho-mu!”
“Taho weki-na, mai roci to’i! Mai ka-ra ndede-na nami doho ake wunga seke tagia-ku,” cambe kai ba dou mpanga.
Ede-ra lao kai-na wa’i ede, ne’e ese uma pa. Mandinga labo nggahi-na labo pa:
“Ai ana-e, wara poda hajal ndai-ku ake. Kapo de kasi kai-pu ade ro inga-pu kai masawa’u-wa’u. Bune santika ompu na-wa’u-ra made. Wara ja ada pasaka upa dou-na mai wa’a-ku di ndai-mu. Dodo kai-ku masa, sabune-bune kombi kasi ade-mu, wara kumpidi ndai rowa kataho kai-ku ompu.”
“Mai ake di be-ku dou pasaka-ta ede?” Sodi kai ba pa.
“Wara mena, di ncai lawa aka ngena kai-na, kau-pu lao tio paresa poda!” Cambe kai ba wa’i
Ede-ra kau lao tio kai ba pa, ede-ra eda kai ba dou malao paresa-na aka-n de, na-wara poda eda-na dou upa-na. Ede-ra dula karinga kai-na pa:
“Wara poda eda-ku dou upa-na.”
Ede-ra mbei kai ba pa, masa upa mpuru ringgi. Tarima kai ba wa’i masa ede. Mandinga labo nggahi-na:
“Ai ana-e, ada pasaka-ku upa-n ede, na-ipi-ipi poda ongu-na labo ndai-ku. Ma-ai ake taho-pu kau-mu lao wa’u ro leto ai mangadi ake, moda-ku ai-na lao-na rai doho-n.”
“Taho weki-na,” cambe kai ba pa.
Ede-ra dula kai-na wa’i ede labo masa upa mpuru ringgi. Nde pala wa’i ede na-lampa watu ncai masabae.
Makento mpara, wa’u londo wa’i ede. Na-mbei-du parenta ba pa, kau lao wa’u ro leto mena dou upa-n ede. Na-raka mpudu di dou ede, ede-ra cua wa’u ro leto doho kai-na dou ede. Nggahi kai ba dou upa-n ede:
“E cina doho-e, au-si ra-ncara-ku nami doho ake ne’e wa’u ro leto kai?”
” Wati wara ra’ncara-mu nggomi doho, nde pala na-wa’u-du landa ba wa’i. Na-nggahi-ku ada pasaka-na nggomi doho ake,” cambe kai ba dou mamboto ede.
Ringa kai ba dou upa-n ede ra-rawi wa’i, na-cua-cua hera ro kanucu-kanece-ra, labo mbiri salaho tuta-na. Ede mpara nggahi-na:
“Woja-r samba-na, cilaka dou tua ede. Wua ra-sake nami doho ndai malanda-na, mai ake sia malanda nami.” Ede-ra sodi kai ba dou upa-n:
“Ma-ai ake bakai-ku poda wa’i ede?”
“Na-wa’u-ra tarima masa upa mpuru ringgi, ede mpara dula-na,” cambe kai ba dou doho ede.
“Sato’i mpa sinci-ku ndai pa ba supu loa-na cola ro mbei lalo masa, wara to’i ne’e-na ou ro paresa wa’u nami doho ake,” nggahi kai ba dou mpanga ede.
“Ai-na-ra kade’e wea nggahi lako poda doho ede, kapo leto ro wa’u doho mpudu!” Nggahi kai ba dou mamboto ede. Ede-ra leto nggaranggente kai, wi’i-du di sa-bua uma.
Ndonta wali-ra wa’i aka-nde. Losa-na watu uma pa, na-sai-ra di amba, na cepe-du sa-bua ringgi. Ede-ra weli kaniki kai-na mama ro isi-na ro taki ngaha-na. Wa’u mpara ede, ede-ra lao rai kai-na aka sera saraka-ra cili liro. Nde pala wara ja sa-bua fu’u mangge madese ro mana’e, ede-ra sanawa kai wa’i di hawo-na saraka ai mangadi. Nde pala kananu ade-na wa’i ede:
“Nggara ku-maru-sa awa fu’u mangge, kombi-kombi wara dou mamai batu-ku, tantu na-raka-ku ro na-eda-ku nahu. Taho-pu ra-ne’e maru-ku ese elo-n mangge ake.” Ede-ra ne’e kai-na ese elo mpida-na.
Makento mpara ba ede, dou mpanga ra-leto aka-n, ntika na-nggori mpa lo’a-na weki-n sa-bua dou-na. Ede-ra ne’e lo’a jaja kai-na iwa doho-n. Wa’u mpara cua nggori mena lo’a-na diki ede. Ede-ra cua rai losa kai-na watu kampo pa ede, rai lao lalo aka sera saraka-ra subu. Na-ei mena ja-ra mada-na. Ntika na-eda-ku sa-bua fu’u mangge mana’e ro taho, nira kalau awa wombo-na fu’u mangge ede. Cua nggahi doho kai-na:
“Taho mpara maru-ta awa hawo fu’u mangge ake.”
“Io-to kaman-e, taho poda weki-na, ta-maru kada. Kone wara dou mamai fou batu-ta, wati ja-du raka-na,” cambe kai ba iwa doho-n.
Ede-ra cua maru mena kai-na. Nde pala wara sabua dou-na mancewi poda dahu. Ede-ra kananu-na:
“Kombi wara dou mamai fou batu, tantu na-raka-ku eda, nggara ku-maru-sa awa fu’u mangge ake. Taho mpara ne’e-ku maru ese elo-na.”
Ede-ra ne’e kai-na kese-kese-n ede. Raka mpara ese elo-na, capa kai-na sanga mangge ede, ede mpara maru sadoho-na.
Makento mpara ba ede, wa’i aka-n ede na-tu’u tari’i, ndadi na-hina mena-ra ba oi tari’i-na dou mpanga ede. Ede-ra kakente-n ro kacou-na ba wa’u-ra bini mena tuta-na ba oi tari’i.
“Nahu!” Cambe kai ba wa’i.
“Nahu cou?” Nggahi kai ba dou mpanga.
“Nahu wa’i,” cambe kai-na.
Ede-ra ne’e del kai ba dou mpanga ede. Nggahi kai-na:
“Mu-made-ra hade ba nahu, binata tua. Mai ka-ra ndede-n mu-wa’u-ra karingu nami doho. Tampu’u-mpu’u-na mu-nggahi-ku ba nggomi mboto ntau ro wara-mu di ade peti na’e, pala timba rahi-mu. Makadua kai-na, mu-kau-ku lao landa weki-mu, pala cumpu-kai-na nggomi malao landa nami, saraka ncoki nami ba ra-leto ro tongge ba dou. Mai ake ku-hade-ku ba nahu!”
“E ana-e, ai-na hade-mu nahu, indo au ja-one-na. Mai ake taho mpara kawei ro karahi angi-ta,” nggahi kai ba wa’i.
“Nggara na-ndede sara, taho mpa,” cambe kai ba dou mpanga.
Ede-ra lao ceci kai ba dou mpanga, pohuro ngilu kai-na wa’i ede. Nggahi kai ba wa’i:
“Ai ana-e, wati ndede-na dou makarahi ra kawei angi, ta-nika bati wa’u, ede ampo ta-loa ngilu ra pohu angi.”
“Bune-ku-si nika bati ede?” Sodi kai ba dou mpanga.
“Ndake-ku matangara kai nika bati, ku-mama wa’u nahu, ndadi rafa-ku ede ao-ku ba nggomi kai rera-mu, ndadi ncao-ra rera nggomi labo rera nahu, ede-ku tangara kai nika bati,” cambe kai ba wa’i.
“Nggara ndede-si, taho-ra ba mama-mu!” Nggahi kai ba dou mpanga.
Ede-ra mama kai ba wa’i nahi ro u’a ede. Wa’u mpara kubi, ede-ra kalosa kai-na rera. Ede-ra ao ja kai rera ba dou mpanga aka-n de. Ndadi ha’a lalo wea ba wa’i rera dou mpanga ede sa-dompo. Ede mpara mbisa-na dou mpanga ede ro mabu-na awa dana. Mabu pita-ku lenga doho-n mamaru watu awa. Ede-ra cua kakente mena kai-na. Ro na-sodi-ku:
“Au,au?
“Ho lolo ho lolo,” cambe kai ba dou mpanga. Labo turu salaho-n.
Kacihi ba lenga doho-na, kacai-na wara dou mamai-na fou batu, ede-ra cua rai mena kai-na. Wa’u mpara do’o, na-sodi wali-ku:
“He au poda si?”
“Ho lolo,” cambe wali kai ba dou mpanga makompo rera ede.
Ede-ra cua rai mena wali kai-na, kapoda-poda ade-n doho-na, wati kone tambari-mbari-na. Na-lao ngupa wali-du hidi mado’o, ne’e lao rai cili kai weki-na.
Ndadi wa’i aka-n-de, na-wa’u-ra eda rai mena dou mpanga ede, ede-ra londo-na watu ese elo mangge, na-lao-ra aka uma-na, na ngge’e-ra labo taho-taho ade-na, balanja-na masa maupa mpuru ringgi aka-n-de. Ede mpara cumpu-na.
(Karya J.C.G. Jonker dalam Buku : Mpama Mbojo)

Iklan
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: